adresa: Ortodentik s.r.o., Nám. Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava
tel/fax: (+421) 2 55575163 e-mail: ortodoncia@ortodentik.sk

O čeľustno-ortopedickej liečbe

Čeľustná ortopédia (ortodoncia) je nadstavbový stomatologický odbor zameraný na prevenciu, diagnostiku a liečbu nepravidelností čeľustí a chrupu. Čeľustno-ortopedická liečba je možná v každom veku, najoptimálnejšie obdobie pre liečbu je obdobie rastu pacienta.

Predpoklady úspešnej liečby

  • Dokonalá ústna hygiena – pred liečbou i počas liečby musí mať pacient odstránený zubný kameň, ošetrené všetky kazy a správne očistené zuby.
  • Pravidelná stomatologická starostlivosť – aj počas ortodontickej liečby pacient absolvuje pravidelné preventívne prehliadky u svojho zubného lekára. Čeľustný ortopéd nesupluje stomatologickú starostlivosť.
  • Dodržiavanie pokynov lekára – pacient dochádza pravidelne na kontroly, nosí aparát presne podľa pokynov lekára, včas informuje lekára o všetkých komplikáciách.

Priebeh liečby

  1. Predbežné vyšetrenie, posúdenie potrebnosti liečby.
  2. Vstupné vyšetrenie, odtlačky chrupu, fotografie, rtg,inštruktáž ústnej hygieny.
  3. Konzultácia liečebného plánu.
  4. Nasadenie aparátu (pri fixnom aparáte predchádzajú separácie).
  5. Kontroly.
  6. Retenčná (udržiavacia) fáza liečby.