adresa: Ortodentik s.r.o., Nám. Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava
tel/fax: (+421) 2 55575163 e-mail: ortodoncia@ortodentik.sk

Ošetrujú vás

MUDr. Irena Klímová

MUDr. Irena Klímová

 • Absolventka Fakulty všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe, odbor stomatológia
 • Atestácia zo stomatológie v roku 1986
 • Nadstavbová atestácia z čeľustnej ortopédie v roku 1993
 • V rokoch 1983 až 1992 pracovala na I. stomatologickej klinike v Bratislave.
 • V rokoch 1992 až 1997 pracovala v čeľustno-ortopedickej ambulancii rázštepového centra v Nemocnici Ružinov v Bratislave. Doteraz je členkou rozštepového tímu lekárov, dochádza do rozštepovej poradne a špecializuje sa na čeľustno-ortopedickú liečbu pacientov s rázštepom pery a podnebia a s inými závažnými chybami zhryzu, ktoré si vyžadujú chirurgickú liečbu.
 • Od roku 1998 prevádzkuje neštátnu čeľustno-ortopedickú prax.
 • V rokoch 1996 až 2000 bola slovenským zástupcom v medzinárodnom projekte EUROCLEFT – Standards of Care For Cleft Lip and Palate in Europe, financovanom Európskou komisiou v Bruseli.
 • Od roku 2010 je externou učiteľkou na Katedre čeľustnej ortopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity a podieľa sa na špecializačnej príprave čeľustných ortopédov.
 • V rokoch 2013 až 2017 bola predsedníčkou Slovenskej ortodontickej spoločnosti. Je členkou EOS (Európskej ortodontickej spoločnosti), WFO (svetovej ortodontickej asociácie) a ACPA (Americkej asociácie pre rázštep pery a podnebia).
 • V máji 2018 bola vymenovaná za hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva SR pre čeľustnú ortopédiu, túto funkciu vykonávala do mája 2023.
 • Každoročne sa zúčastňuje pasívne aj aktívne na slovenských aj medzinárodných odborných kongresoch.

MUDr. Barbora Križanová

MUDr. Barbora Križanová

 • Absolventka Lekárskej fakulty Palackého univerzity v Olomouci.
 • Atestácia zo stomatológie v roku 2006.
 • Nadstavbová atestácia v odbore čeľustná ortopédia v roku 2014.
 • Od roku 2003 pracuje v súkromnej stomatologickej ambulancii.
 • Zúčastňuje sa na odborných školeniach a kongresoch v rámci predatestačnej prípravy.

MDDr. Martina Sirotková

 • 2012-2018 štúdium na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, odbor zubné lekárstvo.
 • 2016-2017 ročná stáž na klinike univerzity Tor Vergata v Ríme.
 • 2016-2017 vedenie International Dental Student Congress v Brne ako viceprezidentka.
 • 2015-2016 výskum na tému postortodontického ochorenia EARR (External Apical Root Resorption).
 • V októbri 2022 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore čeľustná ortopédia.

MDDr. Štefan Kavec

 • 2012-2017 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, odbor zubné lekárstvo
 • Od 2017 zamestnaný v súkromnej stomatologickej ambulancii MUDr. Ľudmila Kavcová, s.r.o.
 • 2019-2023 postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia na Katedre čeľustnej                                       ortopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • Od 2021 zamestnaný v súkromnej stomatologickej ambulancii Petramed s.r.o.
 • Vo februári 2023 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore čeľustná ortopédia
 • Od 2023 zamestnaný v ambulancii čeľustnej ortopédie Ortodentík s.r.o.
 • Pravidelne sa zúčastňuje na odborných školeniach a kongresoch v rámci Slovenskej a Českej republiky, ale aj v zahraničí.

MDDr. Alica Orenčáková

 • 2012-2018 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo.
 • 2013-2017 senior inštruktorka a školiteľka projektu Dentalalarm pre CURADEN Slovakia s.r.o.
 • 2018-2019 zamestnaná ako zubný lekár v súkromnej stomatologickej ambulancii v Happydent s.r.o.
 • 2020-2023 postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia na Katedre čeľustnej  ortopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
 • 2019-2023 zamestnaná v ambulancii čeľustnej ortopédie Ortodoncia Klostermann s.r.o.
 • V októbri 2023 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore čeľustná ortopédia.
 • Od 2023 zamestnaná v súkromnej stomatologickej ambulancii Somadent s.r.o.
 • Od januára 2024 zamestnaná v neštátnej čeľusntnoortopedickej ambulancii Ortodentik s.r.o.

Monika

MDDr. Monika Malíčková

 • Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo.
 • V rokoch 2012- 2013 pracovala v súkromnej stomatologickej ambulancii.
 • Postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia absolvovala v rokoch 2013- 2016 na Katedre čeľustnej ortopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
 • Od roku 2016 pracuje ako čeľustný ortopéd.
 • Od roku 2014 je členkou EOS (Európskej ortodontickej spoločnosti).
 • Zúčastňuje sa pravidelne na odborných školeniach a kongresoch aj aktívnou formou.

Zuzana Tomašovitsová

Zuzana Tomašovitsová

 • Zdravotná sestra, dentálna preventistka, ortodontická asistentka.

Katarína Keményová

Dipl. dent. hyg. Katarína Keményová

 • Zdravotná sestra, diplomovaná dentálna hygienička.