adresa: Ortodentik s.r.o., Nám. Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava
tel/fax: (+421) 2 55575163 e-mail: ortodoncia@ortodentik.sk

Financovanie liečby

Pacientom do 18 rokov môže na úhradu liečby prispievať zdravotná poisťovňa. Výška príspevku zdravotnej poisťovne závisí od závažnosti odchýlky chrupu. Rozdelenie do kategórií podľa závažnosti odchýlky stanovuje zákon o liečebnom poriadku. Pacienti doplácajú rozdiel medzi cenou výkonov a výrobkov a úhradou zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa prispieva na čeľustno-ortopedickú liečbu jedenkrát za život. Ak pacient svojvoľne preruší liečbu na 6 mesiacov a viac, zdravotná poisťovňa ďalšiu liečbu nehradí.

Pacienti od 18 rokov nemajú nárok na úhradu liečby zo zdravotného poistenia. Výnimkou sú iba pacienti so závažnými vrodenými chybami, ako napr. s rázštepom pery a podnebia, ktorým zdravotná poisťovňa hradí liečbu bez vekového obmedzenia.

Každý pacient je informovaný o približnej cene svojej liečby pri prvom vyšetrení, informácia o cene aparátu je súčasťou písomného liečebného plánu, ktorý pacient dostáva pred liečbou.

Cenník – odkaz

Rozdelenie do kategórií podľa závažnosti odchýlky

Čeľustnoortopedické výkony sa celkom uhrádzajú na základe zdravotného poistenia deťom do dosiahnutia 18. roku s následnými chybami – veľkými skeletálnymi odchýlkami:

 1. skeletálne otvorený zhryz, pri ktorom je vzájomný kontakt zubov-antagonistov v bočných úsekoch redukovaný na 6 párov a menej,
 2. nonoklúzia bočných zuboradí,
 3. pravá progénia,
 4. chyby čeľustí triedy Angle II/1 s inciziválnym schodíkom 9 a viac mm,
 5. rázštepy pery, čeľustí, podnebia a iné ťažké vrodené chyby tváre a čeľustí. Tieto sa ošetrujú s úplnou úhradou bez obmedzenia veku.

Čeľustnoortopedické výkony sa čiastočne uhrádzajú na základe zdravotného poistenia so spoluúčasťou poistenca deťom do dosiahnutia 18. roku s týmito chybami:

 1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2 a viac mm,
 2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným vedením sánky,
 3. nonoklúzia 2 párov antagonistov v jednom laterálnom segmente okrem zubov múdrosti,
 4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy,
 5. protrúzne chyby s inciziválnym schodíkom 4,5 – 9 mm,
 6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov,
 7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého očného zuba, nedostatok miesta 5 a viac mm,
 8. retencia trvalého horného rezáka,
 9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30° a vestibulárna dystopia očných zubov.