adresa: Ortodentik s.r.o., Nám. Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava
tel/fax: (+421) 2 55575163 e-mail: ortodoncia@ortodentik.sk

Používané aparáty

Úprava nepravidelností chrupu môže mať najrôznejší priebeh. Ten závisí od typu odchýlky chrupu, veku pacienta, zvyklostí ošetrujúceho lekára, nárokov pacienta na dokonalosť výsledku liečby a od jeho ochoty pri liečbe spolupracovať a tiež od finančných možností pacienta. Všetky tieto kritériá ovplyvňujú voľbu aparátu.

Snímateľné aparáty

Snímateľný aparát si pacient vkladá do úst na určitú časť dňa a tiež si ho sám môže z úst kedykoľvek vybrať. Doba nosenia aparátu v priebehu dňa a noci závisí od typu aparátu a odchýlky chrupu. Aparát sa väčšinou skladá z živicového tela a drôtených či iných prvkov. Môže sa použiť v každom veku, najobvyklejšie je použitie u mladších detí v období zmiešaného chrupu na úpravu chybných medzičeľustných vzťahov, napr. veľkého predhryzu, obráteného zhryzu rezákov alebo skríženého zhryzu bočných zubov. Snímateľné aparáty môžu mať najrôznejší tvar, niektoré sú prefabrikované, ale najčastejšie ich vyrába podľa návrhu čeľustného ortopéda zubný technik pre každého pacienta individuálne. Slúžia často aj na úpravu funkcie štruktúr okolo čeľustí a zubov – svalov líc, pier, jazyka, žuvacích svalov, čeľustných kĺbov. Touto cestou potom sekundárne ovplyvňujú tvar zuboradí a vzájomný vzťah čeľustí.

Výhody snímateľných aparátov:
Nesťažujú čistenie chrupu. Pokiaľ sa nosia iba na noc, nepredstavujú estetický hendikep. Sú lacnejšie ako fixné aparáty.

Nevýhody snímateľných aparátov:
Ich účinky sú obmedzené a často pomalé. Neumožňujú dokonalú estetickú a funkčnú úpravu každého zuba osobitne. Ich efekt závisí od disciplinovaného pravidelného nosenia. Pre niektoré prípady sú nevhodné.

Priesvitné fólie

Priesvitné fólie (napr. systém Spark, Invisalign a pod.) pacient nosí stále. V priebehu liečby sa vystrieda väčší počet fólií v závislosti od závažnosti odchýlky. Môžu sa použiť v každom veku, sú veľmi výhodné aj pre pacientov s oslabeným závesným aparátom zubov.

Výhody priesvitných fólií:
Sú snímateľné, takže nesťažujú čistenie chrupu. Na zuboch sú pomerne nenápadné, takže predstavujú menší estetický hendikep ako klasické fixné aparáty. Liečba s fóliami býva kratšia než s fixným aparátom. Sila každej fólie je presne dimenzovaná a liečba je preto šetrnejšia k závesnému aparátu zubov a komfortnejšia pre pacienta.

Nevýhody priesvitných fólií:
Ich efekt závisí od disciplinovaného pravidelného nosenia. Pre niektoré prípady sú nevhodné. Cena takejto liečby je pomerne vysoká, pretože sériu fólií zhotovujú certifikované zahraničné spoločnosti pre každého pacienta individuálne.

Fixné aparáty

Skladajú sa z jednotlivých súčiastok (brekiet a krúžkov) prilepených na zuboch po celý čas liečby a z drôtov, ktoré sa k týmto súčiastkam priväzujú. Brekety môžu byť nalepené na vonkajšiu alebo vnútornú stranu zubov. Pokiaľ sú nalepené na vnútornej strane, hovoríme o linguálnej technike. Aparát spravidla vyrába lekár priamo v ústach pacienta, pacient si ho nemôže sám z úst vybrať. U nás sa fixné aparáty používajú väčšinou až na stálych zuboch v období, kedy pacient už zvládne náročnejšiu ústnu hygienu. Horná veková hranica pre liečbu neexistuje.

Výhody fixných aparátov:
Pracujú presne a pomerne rýchlo. Umožňujú účinnú liečbu väčšiny nepravidelností chrupu. Pracujú 24 hodín denne.

Nevýhody fixných aparátov:
Sťažujú čistenie zubov, pričom dokonalé očistenie je podmienkou úspešnej liečby. Aparátu je potrebné prispôsobiť konzistenciu stravy, pretože hryzenie tvrdých chrumkavých jedál môže spôsobiť poškodenie aparátu. Aparát nalepený na vonkajšej strane je na zuboch vidieť, a to aj pri použití priesvitných súčiastok. Ak sú súčiastky umiestnené na vnútornej strane zubov (smerom k podnebiu alebo jazyku), predstavujú prekážku pri reči a aj zvykanie si na aparát je dlhšie, pretože jazyk je dráždený.

fixný aparát     fixný aparát

Lingálny aparát Incognito:

aparat3     Lingálny aparát Incognito