adresa: Čeľustná ortopédia Ortodentik s.r.o., Záhradnícka 52, 82108 Bratislava
tel/fax: (+421) 2 55575163 e-mail: ortodoncia@ortodentik.sk

Financovanie liečby

Pacientom do 18 rokov môže na úhradu liečby prispievať zdravotná poisťovňa. Výška príspevku zdravotnej poisťovne závisí od závažnosti odchýlky chrupu. Rozdelenie do kategórií podľa závažnosti odchýlky stanovuje zákon o liečebnom poriadku. Pacienti doplácajú rozdiel medzi cenou výkonov a výrobkov a úhradou zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa prispieva na čeľustno-ortopedickú liečbu jedenkrát za život. Ak pacient svojvoľne preruší liečbu na 6 mesiacov a viac, zdravotná poisťovňa ďalšiu liečbu nehradí.

Pacienti od 18 rokov nemajú nárok na úhradu liečby zo zdravotného poistenia. Výnimkou sú iba pacienti so závažnými vrodenými chybami, ako napr. s rázštepom pery a podnebia, ktorým zdravotná poisťovňa hradí liečbu bez vekového obmedzenia.

Každý pacient je informovaný o približnej cene svojej liečby pri prvom vyšetrení, informácia o cene aparátu je súčasťou písomného liečebného plánu, ktorý pacient dostáva pred liečbou.

Cenník

Rozdelenie do kategórií podľa závažnosti odchýlky

Čeľustnoortopedické výkony sa celkom uhrádzajú na základe zdravotného poistenia deťom do dosiahnutia 18. roku s následnými chybami – veľkými skeletálnymi odchýlkami:

 1. skeletálne otvorený zhryz, pri ktorom je vzájomný kontakt zubov-antagonistov v bočných úsekoch redukovaný na 6 párov a menej,
 2. nonoklúzia bočných zuboradí,
 3. pravá progénia,
 4. chyby čeľustí triedy Angle II/1 s inciziválnym schodíkom 9 a viac mm,
 5. rázštepy pery, čeľustí, podnebia a iné ťažké vrodené chyby tváre a čeľustí. Tieto sa ošetrujú s úplnou úhradou bez obmedzenia veku.

Čeľustnoortopedické výkony sa čiastočne uhrádzajú na základe zdravotného poistenia so spoluúčasťou poistenca deťom do dosiahnutia 18. roku s týmito chybami:

 1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2 a viac mm,
 2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným vedením sánky,
 3. nonoklúzia 2 párov antagonistov v jednom laterálnom segmente okrem zubov múdrosti,
 4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy,
 5. protrúzne chyby s inciziválnym schodíkom 4,5 – 9 mm,
 6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov,
 7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého očného zuba, nedostatok miesta 5 a viac mm,
 8. retencia trvalého horného rezáka,
 9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30° a vestibulárna dystopia očných zubov.