adresa: Čeľustná ortopédia Ortodentik s.r.o., Záhradnícka 52, 82108 Bratislava
tel/fax: (+421) 2 55575163 e-mail: ortodoncia@ortodentik.sk

Ortodentik, s.r.o.

je neštátna čeľustno-ortopedická ambulancia.

The doctor speaks English. Die Ärztin spricht Deutsch.

aktuálne

 • Termíny pre nových pacientov sú momentálne obsadené na pol roka dopredu, preto ďalších pacientov, žiaľ, nemôžeme prijímať. V dostatočnom predstihu zverejníme dátum, kedy bude možné volať pre nové termíny.
  Upozorňujeme, že počet pacientov, ktorých liečime fixným aparátom (pevným strojčekom), je limitovaný našimi časovými možnosťami. V našej ambulancii uprednostňujeme pacientov so závažnými vrodenými chybami, ako je rázštep pery a podnebia. Preto u ostatných pacientov môže od prvého vyšetrenia po nasadenie fixného aparátu uplynúť aj niekoľko mesiacov. Odporúčame rodičom detí zvážiť, či je takéto čakanie pre nich únosné. Úhrada časti liečby zo zdravotného poistenia pri bežných odchýlkach chrupu je možná len do 18 rokov veku dieťaťa. Pri mnohých odchýlkach je vhodné  využiť na liečbu obdobie maximálneho rastu. Všetky tieto dôvody treba zobrať do úvahy a prípadne zvoliť liečbu u niektorého z tridsiatich ďalších čeľustných ortopédov, ktorí v Bratislave momentálne pôsobia.
 • Toto obmedzenie sa netýka pacientov s rázštepom pery a podnebia, tých objednávame priebežne.
 • V našej ambulancii poskytujeme liečbu s použitím neviditeľného strojčeka
  invisalign
 • Začali sme používať Acceledent pre urýchlenie liečby Invisalignom.
 • Dokumentačné odtlačky chrupu sme nahradili skenovaním s pomocou intraorálneho skenera iTero.

Ordinačné hodiny

pondelok 7:45 13:45
utorok 7:45 13:45
streda 13:00 17:00
štvrtok 7:45 13:45
piatok 7:45 13:45

Ošetrujeme výhradne objednaných pacientov. Za objednanie na určitú hodinu sa neúčtuje žiaden príplatok.
V prípade akútnych bolestivých komplikácií spôsobených ortodontickým aparátom mimo ordinačných hodín napíšte e-mail na ortodoncia@ortodentik.sk

Zmluvné poisťovne

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Zdravotná poisťovňa Dôvera
 • Union zdravotná poisťovňa

Free Wi-Fi